ฝรั่งเศสสั่งห้ามขายรถใช้น้ำมันตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป

ฝรั่งเศสปรับเปลี่ยนวิธีการใช้รถแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นแนวทางในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ โดยมีประกาศว่าให้หยุดจำหน่ายรถที่ใช้น้ำมันในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) ซึ่งประกาศดังกล่าวออกมาได้ 1 วันหลังจากที่ Volvo ประกาศจะผลิตแต่รถยนต์ใช้ไฟฟ้าล้วนและรถยนต์ไฮบริดในปี 2019 โดยจะไม่มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวแล้ว แม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ผู้ผลิตรถยนต์ก็มีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดที่ดีกว่าแต่ก่อน จนสามารถทดแทนรถใช้น้ำมันอย่างเดียวได้แล้ว ในส่วนของประเทศอื่นๆในยุโรป ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันอย่างเช่น นอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก ได้กำหนดเป้าหมายไว้ให้จำหน่ายรถยนต์ใช้ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดเท่านั้นภายในปี 2025