Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

LinkedIn เปิดตัวแอพใหม่สำหรับหางานในอินเดีย

ดูเหมือนว่า Microsoft กำลังพยายามจะขยายตลาดออกไปยังเมืองที่ห่างไกล และใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ เพราะล่าสุด LinkedIn ได้เปิดตัวแอพใหม่ 3 แอพ สำหรับหางานในอินเดีย

  • LinkedIn Lite สำหรับใช้งานกับการเชื่อมต่อทุกระดับ รวม 2G ด้วย ซึ่งผู้ที่มีข้อจำกัดต่างๆ สามารถใช้งานแอพนี้ได้อย่างราบรื่น
  • Starter Pack แอพที่รวมโซลูชั่นธุรกิจแบบพรีเมี่ยม สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง สามารถเข้าถึงเครื่องมือจ้างงานและเครื่องมืออื่นๆได้อย่างง่านดาย
  • Placements แอพสำหรับคนที่เพิ่งจบการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงบริษัทใหญ่ๆได้

Kakao ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain พัฒนาด้าน AI โดยเฉพาะ

จะเห็นว่าปัจจุบันมีบริษัทด้าน IT ให้ความสนใจกับการพัฒนาปัญหาประดิษฐ์หรือ AI เป็นอย่างมาก ต่างพากันจัดทีมเพื่อพัฒนา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากมาย อย่างบริษัท Kakao ก็เช่นกัน ที่ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain ใช้เงินทุนราว 17.5 ล้านเหรียญ สำหรับดูแลและพัฒนาด้าน AI เพื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับผลิภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยเฉพาะ โดยมี Kim Beom-su มาเป็นซีอีโอ