Monthly Archives: มกราคม 2019

Xiaomi แซง Samsung ครองแชมป์ตลาดสมาร์ทโฟนอินเดียปี 2018

ดุเดือดไม่น้อยเลยสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนอินเดีย ล่าสุดมีรายงานส่วนแบ่งตลาดในปี 2018 ออกมาแล้ว ปรากฏว่า Xiaomi สามารถโค่น Samsung แชมป์เก่าครองตลาดสมาร์ทโฟนอินเดียปี 2018 ได้สำเร็จ ส่วนแบ่งตลาดเป็นดังนี้

  1. Xiaomi ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 28%
  2. Samsung ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 24%
  3. Vivo ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 10%
  4. Oppo ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 8%
  5. Micromax ครองส่วนแบ่งตลาดที่ 5%
  6. รายอื่นๆ รวมกันอีก 25% ของตลาด

ผู้ถือหุ้น Google ฟ้อง Alphabet ข้อหาปกปิดที่ Andy Rubin ทำความผิดคุกคามทางเพศ

เรื่องที่ Andy Rubin บิดา Android ได้ลาออกจาก Google นั้นมีเบื้องหลังว่าเขามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศของลูกน้องในที่ทำงาน เรื่องนี้นอกจากผู้บริการ Google และ Alphabet จะปกปิดเอาไว้แล้วยังให้เงินตอบแทน Andy มากถึง 90 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว เมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดขึ้นส่งผลให้พนักงาน Google ทั่วโลกออกมาเดินประท้วงกัน และล่าสุดผู้ถือหุ้น Google ก็ยื่นฟ้องร้อง Alphabet ข้อหาปกปิดข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย