Tag Archives: สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin

เมือง Zug ในสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศทดสอบการจ่ายค่าสาธารณูปโภคด้วย Bitcoin

Bitcoin

สกุลเงินดิจิตอลอย่าง Bitcoin เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมือง Zug ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆมีประชากรราว 3 หมื่นคน ได้ประกาศจะทดสอบการจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าธรรมเนียมด้วย Bitcoin เนื่องจากทางเทศบาลบอกว่าแม้เมือง Zug จะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็อยากให้เห็นถึงการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเอง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงข้อดีของสกุลเงินดิจิตอลนี้ด้วย

โครงการนี้จะเริ่มทดสอบการจ่ายเงินด้วย Bitcoin ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจำนวนเงินจะต้องต่ำกว่า 200 สวิสฟรังก์เท่านั้น และในปลายปีก็จะมีการประเมินผลและพิจารณาการจ่ายเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลนี้อีกครั้ง