Tag Archives: หน่วยงานญี่ปุ่นบุกตรวจค้น Coincheck

หน่วยงานญี่ปุ่นบุกตรวจค้น Coincheck

จากเหตุการณ์ที่ Coincheck ถูกแฮก มูลค่าความเสียหายประมาณ 533 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทางบริษัทจะคืนเงินทั้งหมดแก่ผู้เสียหาย 260,000 คน เป็นเงินเย็น

ทางด้าน Financial Services Agency (FSA) หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่น ก็ได้สั่งให้ Coincheck ส่งรายงานเกี่ยวกับการถูกแฮก และข้อมูลอื่นๆของบริษัทภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 นี้ แต่ล่าสุดทาง FSA ได้ทำการบุกตรวจค้นสำนักงานของ Coincheck เอง เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีทรัพย์สินเพียงพอต่อการชดเชยลูกค้าหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยก่อนถูกแฮก และตรวจสอบการถูกแฮกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วย