Tag Archives: Amazon

Amazon ไล่ฟ้องกับนักรีวิวปลอมเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่นานมานี้เราจะได้เห็นข่าวที่ Amazon  ยื่นฟ้องเว็บไซต์ที่ให้บริการปลอมรีวิวด้วยคะแนน 5 ดาวมาแล้ว คราวนี้ Amazon ไล่ฟ้องนักรีวิวสินค้าและบริการบนเว็บ Amazon.com ปลอม ที่ขายบริการให้คะแนน 5 ดาวในราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ บนเว็บไซต์ Fiverr เป็นรายบุคคลเลยทีเดียว โดยมีการยื่นฟ้องเป็นจำนวนกว่า 1,114 คนต่อศาล เรียกได้ว่าเป็นการฟ้องร้องจำนวนคนที่กระทำผิดในเรื่องเดียวกันเยอะมากๆเลย