Tag Archives: Andy Rubin

ผู้ถือหุ้น Google ฟ้อง Alphabet ข้อหาปกปิดที่ Andy Rubin ทำความผิดคุกคามทางเพศ

เรื่องที่ Andy Rubin บิดา Android ได้ลาออกจาก Google นั้นมีเบื้องหลังว่าเขามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศของลูกน้องในที่ทำงาน เรื่องนี้นอกจากผู้บริการ Google และ Alphabet จะปกปิดเอาไว้แล้วยังให้เงินตอบแทน Andy มากถึง 90 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว เมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดขึ้นส่งผลให้พนักงาน Google ทั่วโลกออกมาเดินประท้วงกัน และล่าสุดผู้ถือหุ้น Google ก็ยื่นฟ้องร้อง Alphabet ข้อหาปกปิดข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย