Tag Archives: Carnegie Mellon

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ปฏิเสธว่าได้รับเงินทุนจาก FBI ให้มาเจาะข้อมูล Tor

จากการกล่าวของ Tor ที่ระบุว่ามหาวิทยาลัย Carnegie Mellon หรือ CMU รับเงินทุนจาก FBI เพื่อให้มาเจาะข้อมูล Tor อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์นั้น ทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินในการเจาะข้อมูลตามที่ Tor กล่าวอ้าง โดยได้บอกว่าทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง และศูนย์ CERT เพื่อให้ตรวจสอบหาช่องโหว่ซอฟแวร์ต่างๆอยู่แล้ว เมื่อมีหมายศาลมาขอข้อมูลวิจัย จึงเป็นเรื่องปกติที่ทางมหาวิทยาลัยจะให้ไป โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น