Tag Archives: eBay ประกาศซื้อบริษัท SalesPredict

eBay ประกาศซื้อบริษัท SalesPredict ในอิสราเอล

eBay

SalesPredict เป็นบริษัทในอิสราเอล เจ้าของระบบวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภค ว่ามีการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าอะไรบ้าง ซึ่งก็เหมาะที่ eBay จะนำมาเสริมทัพของตัวเอง จึงได้ประกาศเข้าซื้อ SalesPredict เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานทั้งหมดของ SalesPredict จะเข้ามาทำงานกับ eBay ในสำนักงานที่อิสราเอล