Tag Archives: Google นำคอร์สวิชา Machine Learning ให้คนทั่วไปเรียนฟรี

Google นำคอร์สวิชา Machine Learning ให้คนทั่วไปเรียนฟรี

Google ใจดีนำคอร์สวิชา Machine Learning ที่เปิดสอนเฉพาะพนักงานของตัวเอง มาให้คนทั่วไปได้เรียนออนไลน์ฟรีๆผ่านหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยชื่อเต็มของคอร์สคือ Machine Learning Crash Course (MLCC) Google ระบุว่ามีพนักงานผ่านคอร์สนี้ไปแล้ว 18,000 คน แถมยังนำความรู้มาพัฒนาให้กับผลิตภัณฑ์ของ Google จำนวนมากด้วย

สำหรับคอร์ส Machine Learning จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 25 บท วิดีโอเลคเชอร์ สไลด์ ซึ่งสอนตั้งแต่ทฤษฎีด้าน machine learning โดยทั่วไป และแบบฝึกหัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ใช้ TensorFlow ดังนั้นผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และโปรแกรมมิ่งในภาษา Python ด้วย