Tag Archives: Google Chrome เวอร์ชั่น 69 ขึ้นไป จะทำการ Block Software ภายนอกแล้ว

Google Chrome เวอร์ชั่น 69 ขึ้นไป จะทำการ Block Software ภายนอกแล้ว

Google ประกาศคุณสมบัติใหม่ใน Google Chrome เวอร์ชั่น 69 ที่จะมาพร้อมกับการ Block Outer Software จากภายนอก ไม่ให้สามารถแก้ไขค่าใน Chrome ได้อีกต่อไป เป็นจุดเด่นหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการนำเอา Chrome มาใช้ในองค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้ หากเว็บไซต์ไหนที่มีการรัน Flash จะไม่สามารถรันอัตโนมัติได้อีกต่อไป การรัน Flash ทุกครั้งจะต้องขออนุญาตจากผู้ใช้งานก่อนทุกครั้งไป และไม่สามารถจดจำการเลือกให้รัน Flash on Web ได้อีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อบีบให้นักพัฒนาเว็บไซต์ หันมาพัฒนาการรัน Animation ให้รูปแบบของ HTML5 ที่มีจุดเด่นทั้งในเรื่องของความเร็วและความเข้ากันได้กับทุกเบราเซอร์แทน