Tag Archives: Instagram จะให้บัญชีต้องสงสัยยืนยันตัวตน

Instagram จะให้บัญชีต้องสงสัยยืนยันตัวตน

Instagram จะให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ เช่น ใบขับขี่, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือบัตรอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนของผู้ได้ใช้ โดยเลขประจำตัวจะถูกลบภายใน 30 วัน ซึ่งผู้ที่จะต้องยืนยันตัวตน ก็คือบัญชีต้องสงสัย เช่น มีการผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้มาจากประเทศที่ตนอาศัยอยู่,บัญชีสแปมหรือบ็อทที่พบสัญญาณการทำงานอัตโนมิติ เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีความแน่ชัดว่า บัฐชีที่เข้าข่ายมีลักษณะจำเพาะอะไรอีกบ้าง