Tag Archives: Kakao จัดตั้งบริษัทลูก Kakao Brain พัฒนาด้าน AI โดยเฉพาะ

Kakao ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain พัฒนาด้าน AI โดยเฉพาะ

จะเห็นว่าปัจจุบันมีบริษัทด้าน IT ให้ความสนใจกับการพัฒนาปัญหาประดิษฐ์หรือ AI เป็นอย่างมาก ต่างพากันจัดทีมเพื่อพัฒนา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากมาย อย่างบริษัท Kakao ก็เช่นกัน ที่ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain ใช้เงินทุนราว 17.5 ล้านเหรียญ สำหรับดูแลและพัฒนาด้าน AI เพื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับผลิภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยเฉพาะ โดยมี Kim Beom-su มาเป็นซีอีโอ