Tag Archives: Kakao Brain

Kakao ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain พัฒนาด้าน AI โดยเฉพาะ

จะเห็นว่าปัจจุบันมีบริษัทด้าน IT ให้ความสนใจกับการพัฒนาปัญหาประดิษฐ์หรือ AI เป็นอย่างมาก ต่างพากันจัดทีมเพื่อพัฒนา AI มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากมาย อย่างบริษัท Kakao ก็เช่นกัน ที่ได้ประกาศจัดตั้งบริษัทลูกในชื่อ Kakao Brain ใช้เงินทุนราว 17.5 ล้านเหรียญ สำหรับดูแลและพัฒนาด้าน AI เพื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับผลิภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยเฉพาะ โดยมี Kim Beom-su มาเป็นซีอีโอ