Tag Archives: Nintendo

Nintendo เลิกขาย NES Classic Edition ใน USA แล้ว

เป็นไปตามคาดการณ์ว่าเครื่องเล่นเกม NES Classic Edition จะไม่ได้รับความนิยมลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นเกมส์ที่จะเล่นยาวๆ และไม่ได้มีการพัฒนาอยู่เรื่องๆ สมกับชื่อ Classic ความต้องการในการซื้อสินค้าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ Nintendo ตัดสินใจระกาศยุติการขาย NES Classic Edition ในประเทศ USA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าล็อตสุดท้ายจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในประเทศอื่นๆที่ยังมีความต้องการซื้อสินค้า NES Classic Edition ยังคงมีขายต่อไป และจะพิจารณาการผลิตเพิ่มลดในอนาคต ซึ่งจะดูจากยอดขายต่อไป