Tag Archives: Ola Store

Ola แถลงปิดบริการ Ola café และ Ola Store แล้ว

Ola

Ola เป็นบริษัทให้บริการรถแท็กซี่ที่ใหญ่ทีสุดในอินเดีย คู่แข่งที่สำคัญของ Uber เลยก็ว่าได้ โดยนอกจากบริการรถแท็กซี่แล้ว Ola ยังเปิดบริการจัดส่งอาหารและวัตถุดิบต่างๆตามสั่งในชื่อ Ola café และ Ola Store ด้วย แต่เหมือนว่าบริการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าควร เนื่องจากในวันที่ 9 มีนาคม 2016 บริษัทได้แถลงปิดบริการส่วนนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้ว จากการให้สัมภาษณ์ Ola บอกว่าบริการดังกล่าวไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้ อีกทั้งบริษัทยังต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมากด้วย