Tag Archives: Steam ถอดเกม Abstractism

Steam ถอดเกม Abstractism ออกจากระบบแล้ว

เหตุเกิดจากมีผู้สังเกตพบความผิดปกติในการทำงานของเกม Abstractism ในคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการใช้งาน CPU ค้างอยู่ตลอดเวลา และเป็นเวลานานติดต่อกัน จึงได้ทำการตรวจสอบ พบว่ามีการแอบใช้ CPU ขุดเหรียญ Monero จึงได้ทำการรายงานไปที่ Steam และทาง Steam ได้ทำการตรวจสอบและนำเกม Abstractism ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เกม Abstractism ยังมีประเด็นเรื่องของการขาย Item ที่ลอกเลียนแบบเกมอื่นมา ลักษณะของการสร้างเกมมาแนวหลอกลวง เพราะจุดประสงค์ของเกมนี้คือการหาเงินจากการขุดเหรียญ Crypto ตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วย งานนี้จึงไม่รอดถูกถอดออกจาก Steam ในที่สุด