Tag Archives: Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 จะลง Switch เดือนมิถุนายน 2019 นี้

Super Mario เกมที่ให้เราสร้างฉากได้เอง ภาคแรกลงใน Wii U ในปี 2015 และ 3DS ในปี 2016 ล่าสุด Nintendo เปิดตัว Super Mario Maker 2 มาลง Nintendo Switch เพื่อให้ผู้เล่นได้เล่นกันในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์มเดิมส่วนใหญ่จะไม่มีเล่นกันเท่าไหร่ สำหรับเกมภาค 2 นี้ ก็มีลูกเล่นของการสร้างฉากมากกว่าภาคแรก ซึ่งมีกำหนดวางขายในเดือนมิถุนายน 2019 นี้