Tag Archives: Tencent Cloud

Alibaba Cloud ประกาศเปิดศูนย์ข้อมูลในไทย

Alibaba Cloud ประกาศเปิดศูนย์ข้อมูลในไทยและเกาหลีใต้ ถือเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 5 ของอาเซียน ซึ่งมี สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ และก็จะกลายเป็นว่าประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ในจีนครบ 3 อันดับแรกด้วย ได้แก่ Alibaba cloud, Huawei cloud และ Tencent Cloud คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2022 นี้